Köszöntő
Híreink
Ügyfélfogadás
Pályázatok
Hirdetmények
Statisztika
Szervezet
Képzés
Európai Uniós projektek
Foglalkoztatási Paktum
Roma oldal
Közbeszerzés
Üvegzseb
EQUAL RegiNet
Új Esély Plusz
TÁMOP
Kiadványaink
Közlemények
Megállapodásaink
Kapcsolatfelvétel
Mi az a Foglalkoztatási Paktum?Nyomtatás

A pályázat

 

A Békés Megyei Munkaügyi Központ, felismerve azt, hogy a helyi foglalkoztatási problémák kezelése csak a munkaerő-piac szereplőinek - munkaadók, munkavállalók, önkormányzatok, képző intézmények, civil és érdekképviseleti szervek - széles körű összefogásával lehetséges, Foglalkoztatási Paktum létesítését kezdeményezte Békés megyében.


A megye foglalkoztatáspolitikai és gazdasági helyzete, a partnerségi hálózat létrehozását előzetesen szándéknyilatkozatban támogató partnerek sokasága arra ösztönözte a munkaügyi központot, hogy „PAKTUM-START” Partnerségben a foglalkoztatási helyzet javításáért Békés megyében” elnevezéssel, mint főpályázó - több megyei intézményt partnerként bevonva -
Foglalkoztatási Paktum létesítésére vonatkozó pályázatot nyújtson be a Regionális Fejlesztési ügynökséghez.
A projekt átfogó célja Békés megye foglalkoztatási szintjének emelése és a munkanélküliség mérséklése.

 

A projekt tartalma

 

A cél elérése érdekében végzett eredményes munka alapfeltétele a megye megalapozott foglalkozatási helyzetfelmérésének elkészítése, s a foglalkoztatási helyzet javítására vonatkozó stratégiai elképzelések megfogalmazása. A stratégiában megfogalmazott célkitűzések magvalósítása csak a megyei munkaerő-piaci szereplők képviselőinek széles körű együttműködésével megyei, fenntartható partnerségi hálózat létrehozásával lehetséges. E partnerségi hálózat képviselni képes az érintettek érdekeit és olyan információkkal és forrásokkal is rendelkezik, melyek lehetővé teszik a kitűzött célok elérését. A helyi fejlesztésben és foglalkoztatásban érintett szereplők a foglalkoztatás és a megye versenyképességének emelése, valamint a helyi fejlesztések és erőforrások összehangolása érdekében együttműködnek egymással, mely szándékukat szerződésben is kifejezik. A létrejövő megállapodás - Foglalkoztatási Paktum - intézményesített keretbe foglalja az aláíró szervezetek együttműködési szándékát, amely egyértelműen a foglalkoztatási feszültségek enyhítésére, a megye fenntartható gazdasági fejlődésének elősegítésére irányul. A helyi foglalkoztatás-politika szereplői és a helyi lakosok együttműködése következtében biztosítottá válik a helyi fejlesztések elősegítése és a későbbiekben elkészülő megyei foglalkoztatási stratégia intézkedéseinek egységes, széleskörű együttműködésen alapuló megvalósítása.
A paktum kiemelt figyelmet fordít a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetben lévők, így a nők, a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben élők, a roma lakosság, a fogyatékkal élők, a pályakezdő fiatalok és a munkaerőpiacról tartósan kiszorultak elhelyezkedési esélyeinek javítására.
A pályázati program megvalósítása során a partnerek olyan projektterveket is kidolgoznak majd, melyben meghatározzák a kiemelt célcsoportoknak a munkaerőpiacra való visszatérése érdekében megvalósítandó konkrét intézkedéseket is.
Az együttműködési hálózat kialakításában résztvevő partnerek biztosítják a programban szereplő valamennyi kedvezményezett célcsoport képviseletét. Az együttműködő partnerek a projektben való részvételükkel kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a rendelkezésükre álló forrásaikat együttműködve, a projekt végrehajtása során meghatározásra kerülő foglalkoztatás-politikai célrendszerrel összhangban kívánják felhasználni.
Az együttműködési hálózat a nyilvánosság előtt végzi munkáját, és lehetőséget ad valamennyi érdeklődő számára a véleménynyilvánításra, hozzászólások, javaslatok megtételére, az együttműködés céljával egyetértők csatlakozhatnak a programhoz.

Békés Megye Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: bekeskh-mk@lab.hu