Köszöntő
Híreink
Ügyfélfogadás
Pályázatok
Hirdetmények
Statisztika
Szervezet
Képzés
Európai Uniós projektek
Foglalkoztatási Paktum
Roma oldal
Közbeszerzés
Üvegzseb
EQUAL RegiNet
Új Esély Plusz
TÁMOP
Kiadványaink
Közlemények
Megállapodásaink
Kapcsolatfelvétel
Foglalkoztatási PaktumNyomtatás

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ jogutója) rendkívül széleskörű tapasztalattal rendelkezik hazai és nemzetközi pályázatok lebonyolításában. Az elmúlt évben több mint 40 pályázatban működött közre főpályázóként, illetve támogatott partnerként a szakképzés, pályaválasztás, hátrányos helyzetű célcsoportok helyzetének javítása, vállalatok fejlődése és a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum alapításának fontos szereplőjeként 2004. nyarán főpályázóként nyújtottuk be a ROP 3.2.1 program keretén belül a „Paktum-Start” Partnerségben a foglalkoztatási helyzet javításáért Békés megyében című pályázatunkat, amely keretében a kedvező támogatási döntést követően nyolc alapító partnerünkkel közösen megalapítottuk a paktumot.

A Foglalkoztatási Paktum célja Békés megye foglalkoztatási szintjének emelése és a munkanélküliség mérséklése.

A cél elérése érdekében a megyei munkaerő-piaci szereplők - munkaadók, munkavállalók, önkormányzatok, képző intézmények, civil és érdekképviseleti szervek - képviselőinek széles körű együttműködésével megyei, fenntartható partnerségi hálózatot hoztunk létre. A helyi fejlesztésben és foglalkoztatásban érintett szereplők a foglalkoztatás és a megye versenyképességének emelése, valamint a helyi fejlesztések és erőforrások összehangolása érdekében 2006. november 9-én együttműködési megállapodást kötöttek.

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az alábbi ROP 3.2.1 (1-6) és TÁMOP 1.4.4 (7-8) projekt keretében létrehozott paktumok tevékeny résztvevője:

 

  1. Paktum a Körös-szögi Kistérségben a foglalkoztatási helyzet javításáért (Fő pályázó: Kondoros Nagyközség Önkormányzata)
  2. Békés Csanádi Sík Érzékeny Természeti Terület helyi foglalkoztatási stratégiájának elkészítése (Fő pályázó: Nagyér Község Önkormányzat)
  3. A foglalkoztatáspolitika társadalmasításával helyi foglalkoztatási paktum és stratégia kialakítása a Csongrádi Kistérségben (Fő pályázó: Csongrád Város Önkormányzata)
  4. Kistérségi Foglalkoztatási Megállapodás létrehozása a Kunszentmiklósi Kistérségben (Fő pályázó: Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kunszentmiklósi Kistérség)
  5. Bácsalmási Foglalkoztatási Megállapodás (Fő pályázó: Bácsalmás Önkormányzat)
  6. EQUAL projekt (Fő pályázó: Baja)
  7. Homokháti Kistérségi Foglalkoztatási Paktum (Fő pályázó: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása)
  8. Homokhát határok nélkül - foglalkoztatási paktum a magyar-szerb határvidék munkaerő-piaci helyzetének javításáért (Fő pályázó: Móra- Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.)

 

„PAKTUM-PROGRESS” A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása

 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól támogatást nyertünk a Békés megyei foglalkoztatási együttműködés biztosítására és a stratégiában megfogalmazott foglalkozatási és gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósítása mentén konkrét és számszerűsíthető eredmények eléréséhez. A projekt 2010. március 31-én zárult le.

 

A paktumhoz csatlakozó partnereik

 

Rendezvényeink:

 

Megvalósított rendezvényeink

 

Megyei Foglalkoztatási Fórum

 

A projekt időtartama alatt két alkalommal került megrendezésre megyei foglalkoztatási fórum. Az első fórum 2009. január 22-én, a második rendezvény 2009. december 3-án a került megszervezésre. A megyében érdekelt és működő gazdasági szervezetek mellett jelen voltak a civil szervezetek, kamarák, a települési önkormányzatok, a szak- és felnőttképző intézmények és egyéb szervezetek képviselői is. A fórumokra szakmailag elismert előadókat hívott meg a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, akik a munkáltatókat érdeklő és érintő témákról tartottak előadásokat

 

Kistérségi Foglalkoztatási Fórum

 

A projekt időtartama alatt Békés megyében 9 alkalommal valósult meg kistérségi foglalkoztatási fórum, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségeinek vonzáskörzetéhez igazodóan. A fórumok célja a projektgenerálás, illetve a munkaadók foglalkoztatással kapcsolatos aktuális kérdéseinek megválaszolása, a foglalkoztatottság növelése érdekében – a partnerség jegyében.

 

Projektvásár

 

A vásár 2010. február 4-én, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban került megrendezésre. A rendezvény kiemelt célja volt, hogy a jelenlévők közvetlenül a pályázatokat kiíró szervezetek képviselőtől a szakmai fórumon, előadások keretében ismerjék meg az aktuális és várható országos, regionális pályázati lehetőségeket. Az előadókkal személyes konzultációra is alkalom adódott.

 

 

 Kiadványaink:

 

Nagyon fontosnak tartjuk olyan innovatív jellegű foglalkoztatási célú projektek megvalósítását Békés megyében, amelyek illeszkednek a Békés Megyei Foglalkoztatási Stratégiához, és közvetlenül hozzájárulnak a térség foglalkoztatási helyzetének javításához.

Megjelent a Jó gyakorlatok projektgyűjtemény. A kiadványban a partnerek által megvalósított, vagy megvalósítási szakaszban lévő sikeres projekteket mutattuk be, amelyek foglalkoztatási szempontból leginkább szolgálják a Békés Megyei Foglalkoztatási Stratégia megvalósulását. A projektek modellként szolgálhatnak mindazoknak, akik hasonló elképzeléseik valóra váltásán gondolkoznak. A leírások rövidek, az áttekinthetőség és a figyelemfelkeltés szempontjait helyeztük előtérbe. A gyűjtemény formája egy bővíthető mappa, amely korlátlan ideig felhasználható, így ez a leghatékonyabb módja a paktumeredmények bemutatásának. A projektgyűjtemény közvetlenül reprezentálja a paktum partnerségének együttműködését, sikerességét.

Békés Megye Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: bekeskh-mk@lab.hu