Köszöntő
Híreink
Ügyfélfogadás
Pályázatok
Hirdetmények
Statisztika
Szervezet
Képzés
Európai Uniós projektek
Foglalkoztatási Paktum
Roma oldal
Közbeszerzés
Üvegzseb
EQUAL RegiNet
Új Esély Plusz
TÁMOP
Kiadványaink
Közlemények
Megállapodásaink
Kapcsolatfelvétel
"Vállalkozás-Keltető"Nyomtatás
„Start-Up-Model” - Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása belga, portugál és francia modellek alapján


 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja főpályázóként valósítja meg a „START-UP-MODEL – Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján” című Leonardo da Vinci innovációtranszfer projektet. A „vállalkozás-keltető” a vállalkozó-jelöltek számára lehetővé teszi, hogy reménybeli vállalkozásukat reális nagyságrendjüknek megfelelően, saját emberi dimenzióikban, olyan jogi státusz birtokában teszteljék, ami számukra sem szociális, sem pénzügyi, sem családi kockázatot nem jelent.

 

Az innováció-transzfer pályázattípus szakmai keretét az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programja adja. A program célja a nálunk innovációnak számító, korábbi Leonardo vagy más közösségi projekt(ek), egyéb nemzeti vagy szektorális fejlesztés eredményeként működő jól bevált gyakorlat (tananyag, módszer) átvétele, adaptálása és meghonosítása.

 

A projekt időtartama: 2011. március 01 – 2013. február 28.

 

A projekt célja, hogy új, eddig még nem alkalmazott eljárások és módszerek alkalmazásával szerepet vállaljunk az álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésében, és a vállalkozások sikeres fenntartásában, ezáltal javuljon a térség munkaerő-piaci helyzete. A projekt eredményeként szeretnénk elérni, hogy az álláskeresők körében növekedjen a vállalkozói kedv, és az önfoglalkoztatás megteremtésével javuljon a szociális és szakmai felzárkózás lehetősége. Keressük a hosszú távú lehetőségét annak, hogy olyan módszert dolgozzunk ki, ami évről évre megteremti a lehetőségét a vállalkozás-keltető módszer projekt időszak utáni működésének is.

 

A innováció transzfer projekt partnerségi formában, hazai és nemzetközi együttműködés keretében valósul meg. A projekt célja a Franciaországban kifejlesztett, valamint Belgiumban és Portugáliában sikeresen bevezetett „Couveuse” – vállalkozás-keltetés fogalom megismerése, és adaptálási lehetőségének feltárása. A hazai jogrendszerbe illeszthető modell fejlesztése a nemzetközi partnerek folyamatos koordinálásával és öt magyarországi szervezet szoros együttműködésével valósul meg.

 

A magyarországi partnerek:

 • Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Alapítvány
 • Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága (korábban Békéscsabai Regionális Képző Központ)
 • Békéscsabai Ipartestület
 • Kereskedők, Vállalkozók Békés Megyei Szervezete
 • Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

A vállalkozás-keltetők története

Eredetüket tekintve a vállalkozás-keltetők a nyolcvanas évek Franciaországába nyúlnak vissza, ahol a vállalatok létrehozására irányuló támogatások struktúrája lehetővé tette innovatív eszközök kipróbálását annak érdekében, hogy segítse a hátrányos helyzetű rétegek önfoglalkoztatásának kialakítását. Ebben az időszakban jöttek létre a vállalkozás-keltetők.

 

A vállalkozás-keltető olyan eszköz, amely arra szolgál, hogy támogatást nyújtson a saját gazdasági projekttel rendelkező álláskeresőknek. A vállalkozás-keltető az előzetesen kiválogatott vállalkozó-jelöltek számára lehetővé teszi, hogy projekttervét 6-8 hónapig a „nagybetűs életben” anyagi, jogi vagy társadalmi kockázat nélkül kipróbálja. A kezdő vállalkozó támogatásban részesül és az általa végzett tevékenységről illetve a termék/ szolgáltatás értékesítéséről a keltető állít ki számlát és vállalja a jogi felelősséget.

 

A próbaidőszak leteltével, ha a vállalkozási tevékenység sikeresen zárult, a program gazdája egyéni vállalkozóvá válik és „folytathatja” a keltetőben megkezdett vállalkozói tevékenységét, de ekkor már saját nevében és saját kockázatára.

Amennyiben nem volt sikeres a tevékenység minden kötelezettség, anyagi tartozás és munkanélküli státuszának megváltozása nélkül hagyhatja el a vállalkozás-keltetőt.

 

Hírek, események

A projekt megvalósításával és előrehaladásával kapcsolatos hírek, események, egyéb információk.

 

 • Sajtótájékoztatók
 • Partneri találkozók
 • Tanulmányutak 

 

A projekt eredményei

A projekt megvalósítása során létrehozott eredmények, termékek, produktumok.

   

Galéria

Képek a projekt eseményeiről.

  

 • Sajtótájékoztatók
 • Partneri találkozók
 • Tanulmányutak 

 

Linkek

Partnerek elérhetőségei

 • Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Alapítvány  ( www.bmva.hu )
 • Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága (korábban Békéscsabai Regionális Képző Központ) ( www.brkk.hu )
 • Békéscsabai Ipartestület ( http://bekescsabaiipartestulet.e-x.hu )
 • Kereskedők, Vállalkozók Békés Megyei Szervezete ( www.bmkisosz.hu )
 • Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ( www.bmkik.hu )

 

Tempus Közalapítvány elérhetősége:  www.tka.hu

 

 

Békés Megye Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: bekeskh-mk@lab.hu